Konsultacja Wstępna

Poprzedzona wizytą na miejscu inwestycji.
Przygotowana w oparciu o plany i wytyczne klienta.

- Wstępna analiza planów dostarczonych przez klienta
- Wycena prac projektowych

Inwentaryzacja Wnętrz

Wykonana przed przystąpieniem do pracy nad koncepcją wnętrza, pod kątem docelowego projektu wykonawczego

Koncepcja

- Przygotowana w postaci planów wnętrza z widokami na ściany.
- Opracowanie nie zawiera detali, materiałów i kolorystyki.
- Wytycza funkcje w wnętrzach, podział  i kompozycję ,oraz układ mebli i wyposażenia.

Wizualizacja

Ten etap projektu jest przygotowywany na życzenie klienta.

Projekt Wykonawczo Budowlany

Zakres opracowania wytyczna koncepcja, zazwyczaj dotyczy:
- rozplanowania ścian
- sufity i elementy obudowy gips-karton
- rozplanowanie elektryki

 Projekty Jednostkowe - Budowlane

- łazienki
- podłogi i posadzki
- wykończenie ścian i kolorystyka
- stolarka drzwiowa
- schody

Projekty Jednostkowe Mebli

- kuchnie
- garderoby
- gabinety
- meble i obudowy na zamówienie

Aranżacja Wnętrz

- meble wolnostojące
- dekoracje okien i ścian
- lampy
- dywany
- obrazy


Nadzór Autorski

Przebiega w trakcie realizacji projektu, polega na:
- konsultacji w toku wykonywania projektu przez wykonawców
- uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez klienta, lub osobę od nadzoru wykonawczego.
- Czuwaniu nad wizerunkiem całości
- Częściowej koordynacji działań realizacyjnych
- Sprawdzaniu jakości usług

Nadzór Wykonawczy- Inwestycyjny

- reprezentowanie inwestora na budowie,
- sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z jej projektem, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie i odbiór prac
- kontrola kosztów i rozliczeń inwestycji